top of page
dreamstimemaximum_154741952.jpg

MP FINANS

Menyer och innehåll

MP Finans startbild utan loggor.png

HUVUDMENY

I Huvudmenyn navigerar du dig runt bland ett 20-tal rubriker där du hittar analyser, träfflistor och företagsrapporter.

OMBUD - ANALYSER

Innehåller information om ombuds volymer av antal Ingivare, ansökan BF, Typ av ärenden, antal Utslag och

bestridna ärenden per ombud.

Den innehåller även en branschanalys som visar antal Ingivare och Ansökan BF per Ombud/Bransch och en geografisk analys som visar antal Ingivare och Ansökan BF per Ombud/Län.

Företagsrapporten innehåller Kontaktuppgifter, Affärs-/Företagsinfo samt fält för egna noteringar och urval.

Ombudsanalyser.png
GRID och branschanalys.png

INGIVARE - ANALYSER

Innehåller information om Ingivares antal BF, Typ av ärenden, antal Utslag och Bestridna ärenden.

Du ser även antal ingivare per Bransch, antal BF per Bransch, antal Ingivare per Län och volymer av BF per Län.

GRID-analysen visar Ingivares storleksklass i förhållande till volym av ansökningar BF.


Här hittar du också en träfflista som visar ingivares ombud och volym BF de senaste 7åren.

I träfflistor kan du sortera, filtrera, räkna

och se resultatet  av ditt urval. 

INGIVARE - FÖRETAGSRAPPORT

Företagsrapporten innehåller:

Kontaktuppgifter, Afffärs-/Företagsinfo, Branschtillhörighet, Antal BF med historik (7 år), BF fördelat över typ av ärenden, BF fördelat på faktura-belopp, Typ av ombud, Typ av svarande, Vilket/vilka ombud som anlitas med historik (7 år).

I företagsrapporten söker du efter en specifik ingivare, gör noteringar för urval av egna målgrupper. 

Träfflista företagsrapport ingivare.png
Databasen_edited.png

DATABAS, URVAL OCH EXPORT

MP Finans är utvecklad i Microsoft Access som är en klientbaserad databashanterare vilken använder sig av JET-motorn, den senaste versionen heter Microsoft Access 2019.


Det går att filtrera på alla fält, skapa egna urval, markera innehåll och kopiera det till MS Excel, du kan även exportera data i ODBC-format till ett annat system som t.ex. ett CRM-system.

ANVÄNDAR-UTBILDNING

Vi erbjuder användar-utbildning på plats hos kunden eller digitalt, där vi går igenom funktioner, menyer, innehåll, analyser och rapporter.

Vi kan även gå igenom frågor kring den summariska processen.

I samarbete med partners inom säljträning kan vi erbjuda ett gemensamt upplägg av kombinerad utbildning.

20220414_172144.jpg
Menyer & innehåll: Projekt
bottom of page