top of page
dreamstimemaximum_103769987_edited_edited_edited.jpg

TYCKER DU OM ATT GÖRA EN BRA AFFÄR?

Är du verksam inom ledning, marknad eller försäljning och vill jobba mer kostnadseffektivt med att behålla, utveckla och

skaffa lönsamma kunder?


Då har vi något för dig vi vill berätta mer om!

Tjänster och beslutsstöd som ger bättre insikt

och styr försäljningen mot bra affärer!

Välkommen att läsa mer om hur vi hjälpte
en av våra kunder!

Hem: Välkommen
Business team
Hem: Bild
Snygg låda

K-GROSSISTEN*

Väletablerade med kunder i hela landet, verksam inom kontors- och städprodukter,

Oms 100-150 Mkr och 20-25 anställda.


Affärsystemet var av en äldre modell, E-handeln hanterades externt och säljarna

hade sitt eget CRM-system.


Beslutet om att byta affärssystem var taget och vi kontaktades i den inledande

fasen av migreringsprocessen.

* Av konkurrensskäl vill våra kunder vara anonyma och vi har maskerat ett 

kundcase vi får lov att berätta om.

Hem: Tjänster
Business Meeting_edited.jpg

KUNDENS BEHOV

Punkter på agendan

  • Vi behöver få ordning på kundinformation i vårt kundregister och säljarnas CRM-system, den är också i stort behov av att uppdateras.


  • Vi vill få ett bättre grepp om våra större kunder, många har flera olika kund-id och det är svårt att se total försäljning till kund.


  • Vi vill se att vi har gjort ett bra jobb och sålt in oss ordentligt hos våra större kunder, en del har centrala inköp andra tillåter lokala beslut och vi vill undersöka om vi kan sälja till fler enheter.


  • Vi ska förbättra och jobba mer med vår nyförsäljning och vill därför se våra försäljningssiffror, TB och antal kunder fördelade över branscher med marknadsandel.

- Kan ni hjälpa oss med detta och ha det klart till nästa vecka?

dreamstimemaximum_68083650.jpg

ORDNING PÅ INFORMATION

Ett korrekt kundregister är guld värt

Vid kontroll av kvalitén på information i kundregister och CRM-system visade det sig att det saknades

organisationsnummer  på mer än 50% av kunderna.


Vi gjorde en sammanslagning av data från två system till en ny databas som rensades, matchades

och uppdaterades med organisationsnummer och aktuell företagsinformation. 


K-Grossisten ägde nu en korrekt och agerbart kunddatabas!

Ett ytterligare plus - det gick betydligt snabbare att söka i den!

segmentering.jpg

ORDNING PÅ BENÄMNINGAR

Äpplen heter äpplen, inte päron

En viktig detalj när det gäller databaser är att använda samma typ av benämning i gemensamma och sökbara fält.

I K-Grossistens databas fanns fyra kundtyper som menade samma sak, VIP, VIP-kund, VIPK och Vippare vilket

betydde företagets bästa kunder.

Efter att vi standardiserat databasen fick vi helt nya värden än vid tidigare urval, det kändes säkert att lita på

innehållet och vi kunde övergå till våra analyser.

Kundvärdesanalys den rättaste_edited.png

KUNDVÄRDESANALYS

Kunskap är makt

K- Grossisten fick nu en klar överblick över antal kunder, Försäljning, TB och sälj-kontakter i relation till kundernas storleksklass. I samma bild kunde vi se vilka kunder som stod för en stor del av företagets omsättning och kunder i samma storleksklass, som bara handlade för en bråkdel.

Två frågor ställdes direkt: - Varför handlar kunder i kategori A4 mindre än i A1?

Hur kan vi få dom att handla mer?

Med analysen som underlag blev arbetet med budget lättare och en riktig aha-upplevelse, 

där man bestämde sig för att fokusera sig på kundkategori B2.

Täckningsanalys.jpg

PENETRATIONSANALYS

En bra referens är säljarens bäste vän

K -Grossistens leveransadresser matchades mot kundernas offentliga adresser.


Om det finns fler offentliga, kan det vara orsaken till en dålig försäljning, att man

inte har bearbetat sig in i kunders organisation ordentligt.


Vår penetrationsanalys visade hur många och vilka, som behövde få en

sälj-kontakt med referens till handlande kollegor.

Branchanalys3.png

BRANSCHANALYS OCH "TVILLINGAR"

Nya lönsamma kunder är företagets bästa vänner

I en GRID- analys såg K-Grossisten försäljning, TB, säljaktiviteter, och antal kunder 

fördelat över branscher med deras marknadsandel. 


Vi fick även en bra profil av 

lönsamma kunder till sökandet efter deras "tvillingar"!

projektet glider i hamn.jpg

PROJEKTET GÅR I HAMN

K-Grossisten har en uppdaterad, standardiserad och agerbar

kunddatabas där,

Kundvärdesanalysen behåller,


Penetrationsanalysen utvecklar,

Branschanalysen skaffar,


lönsamma kunder.

Lag möte

PROJEKTMODELL

Initiering - Förstudie - Planering - Genomförande - Presentation- Leverans -Utbildning - Utvärdering - Avslut

K-Grossisten hade redan bildat en arbetsgrupp innan vi anlitades som bestod av Projektansvarig, VD, Ekonomi-, Marknads-, Försäljnings- och IT-chef


Det tidsbesparade vårt arbete och vi kunde leverera ett snabbt resultat. 


När vi träffades för en utvärdering av projektet sa ekonomichefen: 

- Jag har missat att namnge projektet och har ett förslag;

- Marknadsplattformen, en agerbar plattform 

för lönsamma affärer!

TACK!

Tack för att du tog dig tid att läsa mer om vårt kundcase och jag

hoppas att du tycker att det var väl investerad tid.


Känner du igen beskrivningen av vår kunds behov och

är på väg att byta affärssystem?


Välkommen att höra av dig till oss!

Vänliga häslningar

Robert Malmsten

robert i kostym bild_edited_edited.jpg
Hem: Bild

KONTAKT

Power BI - Bättre överblick för lönsammare affärer

Sjöstadskajen 1, 178 51 Ekerö

08-702 03 00

Tack för ditt meddelande!

Kontakta oss.jpg
Hem: Kontakt
bottom of page